Hold oversikt med Personalbok

Personallister

Kravet om personallister er inntatt i bokføringsregelverket, men erfaringen er at mange i de aktuelle bransjene fortsatt ikke kjenner til de nye pliktene.

Les saken: Nye krav til føring av personallister innen service og servering. 

Kan få store bøter 
Skattedirektoratet skal gjennomføre over 5 000 kontroller på nyåret for å sjekke at pliktene følges og er et ledd i bekjempelsen av svart arbeid. Dette betyr at nærmere en fjerdedel av de aktuelle bransjeaktørene får stedlig uvarslet besøk. Har du ikke alt under kontroll da, kan det få alvorlige konsekvenser. Les videre

Må betale skatt og moms av Bitcoins

BitcoinBruk av bitcoins gir skatte- og avgiftsmessige konsekvenser, sier Skatteetaten. Bitcoin er betegnet som «virtuell valuta» og har mange likhetstrekk med vanlige valutaer.

Bitcoin (av «bit» og engelske «coin» = mynt) er en digital valuta laget i 2009 av Satoshi Nakamoto.Bitcoin-økonomien er foreløpig liten relativt til veletablerte økonomier og programvaren er fortsatt i beta-stadiet av utviklingen, men ekte varer og tjenester, som klær, elektronikk, bøker, bruktbiler, diverse IT-tjenester og frilans programvarekontrakter blir nå omsatt. Les videre

Nye krav til føring av personallister innen service og servering

Spiralrygg_notebookFra 2014 innføres det strenge krav til daglig føring av personal- og bemanningslister for enkelte bransjer. I hovedsak dreier det seg om frisører, bilverksteder og serveringssteder.

Relaterte bransjer som bilpleie, skjønnhetspleie, catering, gatekjøkken og andre som tilbereder mat blir også berørt.

Oppdatering 4. desember kl 0700 – i følge NRK nyheter skal det være varslet så mange som 5000 kontroller kommende år. Fordelt på antall virkedager i året blir det tett innpå et 20-talls bedrifter som skal kontrolleres daglig.

Skal avdekke svart arbeid
Listene skal føres slik at det fremkommer hvem som er på arbeid for bedriften til enhver tid. Ansatte føres inn når de kommer på jobb og ut når de er ferdige på jobb. Føringen omfatter ALLE ansatte – Innehaver, ansatte og innleid hjelp. Hensikten med ordningen er å bekjempe svart arbeid. Skatteetaten sier at kontrollene vil bli gjennomført uten foregående varsel. Når Skatteetaten kommer på kontroll, så skal personallisten være tilgjengelig for dem, og ut i fra denne skal de kunne se hvem som faktisk er på jobb akkurat da. Hvis en ansatt ikke er oppført på personallisten vil dette bli tatt som en indikasjon på svart arbeid. Les videre

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver?

FreeDigitalPhotos.net

I utgangspunktet er gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det finnes flere unntak. Et av eksemplene på dette er hvis det kan dokumenteres at den ansatte har kommet med forslag til forbedringer i bedriften, noe som må dokumenteres skriftlig.

Et slikt forslag kan premieres med en gave på inntil 2500 kroner, om arbeidsgiver ønsker det.Hvis arbeidsgiveren ønsker å gi en gave på 1000 kroner til alle i bedriften, så vil også denne være unntatt skatteplikt. Det finnes også en rekke jubileer og andre begivenheter der arbeidsgiver kan gi arbeidstaker gaver han eller hun ikke trenger å skatte av. Les videre

Bedrifter oppfordres til dobbeltarbeid

Trond BrendenRevisor Trond Brenden hos Regnskapsførerkjeden Vekstra er bekymret for at bedriftskunder kan påføre seg selv både kostnader og dobbeltarbeid ved å bruke bankens egen fakturatjeneste.

Enkelte banker tilbyr nå fakturatjeneste til bedriftskunder. Tjenesten markedsføres med at man får en raskere og enklere behandling av fakturaer, noe Brenden mener er direkte feilinformasjon:
- De aller fleste bedrifter er tilknyttet et regnskapskontor med egne online-løsninger for fakturaadministrasjon.  Som eksempel kan nevnes Vekstra sin Duett-løsning med Min Side, der man enkelt kan logge seg rett inn i sitt eget regnskap, så å si. Her kan man både sende faktura og registrere innbetalinger selv.

Les hele saken på Hedemarken Regnskap sin webside

Ekstra feriedager i romjula?

FreeDigitalPhotos.net

Ønsker du deg noen sårt tiltrengte feriedager i romjula? Da kan du be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.

Det er bestemmelser i Ferieloven som gir anledning til å avtale å ta ut noen dager av neste års ferie på forskudd. Har man brukt opp den ferien man har krav på, så kan det altså avtales særskilt at inntil 12 dager tas ut på forskuddLes videre